Algemene ledenvergadering 2014

Het bestuur van WTC Houten laat hierbij weten dat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvindt op:

Woensdag 12 februari 2014 om 20.00 u.in het clubhuis.

De agenda met bijbehorende stukken worden te zijner tijd toegezonden en op de website geplaatst.

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld