Herverdeling taken website

Sinds het in productie nemen van de nieuwe website is Joost Schepel onze webmaster.

Joost heeft aangegeven dat het werk aan de website hem te veel tijd kost. Werkzaamheden voor inhoudelijke zaken vragen veel aandacht, waardoor grotere technische zaken te lang blijven liggen.

In overleg tussen Rina Roelfs, Piet de Boer, Joost Schepel, René Janssen en Leon van Iersel is een herverdeling van taken gemaakt.

Joost blijft de complexere technische dingen doen, op zijn bordje liggen zaken als digitale presentielijst, nieuw smoelenboek, verbetering homepage, facebook interface.

Piet is aanspreekpunt voor de website, alle webmaster mails gaan naar Piet, hij zorgt voor verdeling van de taken. Werkzaamheden die bij Piet blijven zijn o.a. plaatsing van artikelen, inschrijving ritten en forum moderator.  

Leon plaatst de foto's op de website. Herman van Rooijen is onze hof-fotograaf, maar ook anderen worden uitgenodigd om foto's te maken. Na afloop van de rit geef je het SD kaartje uit je toestel aan Leon en hij zorgt dat de foto's op de site komen.

René verzorgt de WTC Online Leden Administratie en blijft dat doen.

Deze herverdeling van taken gaat in per 1 augustus 2014. 

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld