Algemene Leden Vergadering 10 februari 2016

Het bestuur van WTC Houten laat hierbij weten dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsvindt op:

Woensdag 10 februari 2016 om 20.00 uur in het clubhuis.

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden onder

  • Toerleden - Toercommissie Nieuws,
  • Recreanten - Recreanten Nieuws
  • en in het clubblad van januari.

De link naar Financieel verslag 2015 en Begroting 2016 wordt via e-mail toegezonden.

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld