Evaluatie-avond A-rijders: 14 november

WTC2016-05

De toercommissie nodigt A-rijders, en geïnteresseerden daarin, uit om op maandag 14 november 20:00 uur te overleggen over het A-rijden.

We willen terugkijken op het afgelopen seizoen en vooruitkijken naar het volgende. Wat ging er goed, wat kan er beter? Hoe zorgen we dat er altijd A-ritten zijn? Hoe gaat de communicatie?

Stelling van de toercommissie is dat er in onze grote club een voldoende grote groep A-rijders is om een aantrekkelijk A-programma te waarborgen.

Dus kom meedenken en meepraten in het clubhuis, (aspirant) A-rijder!

De toercommissie.

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld