Corona update 27 juni

 
We kunnen weer gaan fietsen!
Op 1 juli worden de Corona-maatregelen verder versoepeld.
Bij het fietsen in een groep hoeft onderling geen afstand meer te worden gehouden. Maar we moeten wel 1,5 meter afstand blijven houden ten opzichte van andere weggebruikers. En ook ten opzichte van elkaar bij vertrek, tijdens stops en bij aankomst.
We kunnen dus weer gaan fietsen in groepen, maar hoe gaan we dat doen en hoe starten we weer op?
 
Toerfietsen in groepen van maximaal acht
Dat heeft het bestuur op donderdag 25 juni jl. besproken aan de hand van een advies van de toercommissie, met het volgende resultaat:
  • Per 1/7 starten we weer met fietsen op de vaste dagen uit het programma
  • We gaan rijden in groepen van maximaal 8 toerfietsers. Dat aantal is gekozen met in achtneming van de huidige drukte op de weg en het afstand kunnen houden tot andere verkeersdeelnemers
  • Wie wil fietsen, schrijft zich van tevoren in via de website en accepteert daarmee de regels waaronder we rijden. Wij nemen daarbij de richtlijnen van de NTFU van 25 juni jl. integraal over: https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1169/fietsen-in-een-groep-mag-maar-rijd-verantwoordelijk
  • Om bij kleine groepen te zorgen voor voldoende toerleiders, hebben deelnemers bij voorkeur een route paraat die past bij die dag (inclusief koffiestop) of avond
  • Voor vertrek wordt in overleg besloten welk rondje in welk tempo door welk groepje gereden wordt
  • Wiens rondje er ook gereden wordt, we houden onderweg de veiligheid en de 1,5-meter regels in de gaten
Recreanten
De recreanten gaan rijden in groepen van maximaal 6 fietsers achter elkaar. Over de wijze van opstarten vindt nog overleg plaats. Hierover wordt later gecommuniceerd.
 
Heropening clubgebouw?
Sportkantines kunnen worden heropend, maar daarbij gelden dezelfde, stringente regels als voor de horeca. Verantwoorde openstelling is alleen mogelijk, als er een tijdelijke groep leden komt, die zich hiervoor wil inzetten. Met deze groep willen we, samen met de commissie Beheer, gaan kijken of en hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om 1x per week op zondag tussen 12 en 14 uur in en om het clubgebouw samen te komen. Aanmeldingen voor deze groep zijn welkom bij de voorzitter. Voorlopig blijft het clubgebouw nog gesloten.
 
Teutotocht
De verruiming van de regels biedt perspectief op het doorgaan van de Teutotocht. De organisatoren gaan in de komende periode na of er voldoende animo is voor deelname.
 
Tenslotte
Fiets veilig en verantwoordelijk ten opzichte van je medeweggebruikers.
Heel veel fietsplezier de komende weken!
 
Het Bestuur

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld